ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
16.06.2021


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας matharikoumodels.gr (ISO 27001-Certification), χάρη συντομίας site, δημιουργήθηκε, ανήκει και διαχειρίζεται από την Ευαγγελία (Γκέλυ) Μαθαρίκου του Αλεξάνδρου (Γουέμπστερ 14, Δ. Αθηναίων, Τ.Κ. 11742, Α.Φ.Μ.: 040035829) για την ατομική επαγγελματική της δραστηριότητα με τον διακριτικό τίτλο «Διαφημιστικό Φροντιστήριο» και την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « MATHARIKOU MODELS KIDS E. Μαθαρίκου Ε.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «MATHARIKOU MODELS KIDS», Πρακτορείο Μοντέλων και Υπηρεσίες Στήριξης διαφήμισης (Λάσκου 13, Δ. Φιλοθέης – Ψυχικού, ΤΚ15452, ΑΦΜ : 800790020). Χάρη συντομίας, αμφότερες οι επιχειρήσεις καλούνται MATHARIKOU MODELS KIDS.


Σκοποί του site matharikoumodels.gr είναι η ενημέρωση των εν δυνάμει και εν ενεργεία πελατών, προμηθευτών δηλαδή, μοντέλων / ηθοποιών ανηλίκων, ενηλίκων και οικογενειών, εταιρειών παραγωγής, διαφημιστικών, casting κλπ, και η συλλογή πληροφοριών για την παροχή υπηρεσιών επιλογής, διαμόρφωσης profile, εύρεσης και πρότασης συνεργασιών και αντιπροσώπευσης, σύμφωνα με τους όρους της «Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Notice) που είναι αναρτημένοι στο site.

1. Γενικές πληροφορίες.

Η χρήση του site διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους κάθε επισκέπτης/ χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά, καθώς η χρήση του συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους στο σύνολο τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους παρόντες όρους, ο χρήστης καλείται ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται στο σύνολο τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Ο χρήστης οφείλει να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς ώστε να ενημερώνεται για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να απέχει από τη χρήση του. Οι περιεχόμενες εδώ πληροφορίες και υπηρεσίες, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν ανήλικοι αυτοβούλως κάνουν χρήση υπηρεσιών που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς.

2. Περιεχόμενο-Ευθύνη.

Οι πληροφορίες, το σύνολο του περιεχομένου και οι υπηρεσίες, παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του site να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα χωρίς να μπορούμε να το εγγυηθούμε και συνεπώς να ευθυνόμαστε. Αντίστοιχα, κάθε επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα του χωρίς προηγούμενη προσωπική επικοινωνία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε χρήστη από ή εξ αφορμής της χρήσης του site. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η χρήση τoυ site γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανείς από όσους εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση δεν έχει καμία ευθύνη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων διαφυγόντων κερδών κλπ), για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων, εμπειρογνωμόνων και λοιπών συμβούλων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση των εφαρμογών ή την πλοήγηση ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου που είναι αναρτημένα σε αυτή, οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη της, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργία (π.χ. καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου κλπ). Κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου στις συσκευές του.

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το σήμα και το σύνολο του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογισμικών, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού και κάθε είδους αρχείων, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων, είναι ιδιοκτησία μας και διέπεται από τις ισχύουσες (εθνικές και διεθνείς) διατάξεις περί Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση μας, χωρίς τη χρήση κωδικών ασφάλειας που εμείς σας χορηγούμε απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου. Ο χρήστης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο site αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής μας ιδιοκτησίας ή τρίτων (που έχουν χορηγήσει την άδειά τους) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή ποινής ή προστίμου ή σε αποζημίωση.

4. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά.

α. Ο χρήστης οφείλει αφενός, να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου αφετέρου, να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί, η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών του site, ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη.


β. Απαγορεύεται στον χρήστη η δημοσίευση, μετάδοση, ανάρτηση και με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση οποιουδήποτε άσεμνου, ανίερου, δυσφημιστικού, εξυβριστικού, εκφοβιστικού, απειλητικού, παράνομου πορνογραφικού, ή άλλου υλικού που θα μπορούσε να συνιστά (ή να προτρέπει σε) συμπεριφορά που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

5. Σύνδεση- linking με άλλες σελίδες.

Ο χρήστης δηλώνει ότι αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεν έχουμε την υποχρέωση ούτε τη δυνατότητα να ελέγχουμε την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών της επιχείρησης, για τις οποίες τυχόν παρέχεται εξωτερικός σύνδεσμος, linking με άλλες σελίδες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόπτουμε τη χρήση αυτών οποτεδήποτε, κατά την κρίση μας.

6. Προσωπικά δεδομένα.

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη και του κοινού στο οποίο απευθύνεται υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στους όρους της «Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Notice) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στο matharikoumodels.gr και ισχύουν στο σύνολό τους και τους οποίους υποχρεούται να διαβάσει κάθε χρήστης .

7. Cookies.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύει τις ρυθμίσεις Internet. Σχεδόν κάθε ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία cookie. Λαμβάνεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την πρώτη επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης επισκεφτεί την επόμενη φορά την ιστοσελίδα από την ίδια συσκευή, το cookie και οι αποθηκευμένες σε αυτό πληροφορίες, είτε θα επιστρέφονται στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (cookie που εγκαθίσταται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης - «first-party cookie»), είτε θα αποστέλλονται σε μία άλλη ιστοσελίδα στην οποία αυτό ανήκει (cookie που εγκαθίσταται από άλλους/τρίτους παρόχους «third-party cookie»). Το cookie επιτρέπει στην ιστοσελίδα να εντοπίζει ότι την έχετε προηγουμένως επισκεφτεί από αυτό το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει την προσαρμογή του εμφανιζόμενου περιεχομένου. Η χρήση των cookies από τον επισκέπτη/χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στους όρους της «Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Notice) που είναι αναρτημένοι στο matharikoumodels.gr.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο.

α. Οι παρόντες ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Ειδικά η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη /χρήστη της SITE και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των "cookies" όπως περιγράφονται στους όρους της «Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων» (Privacy Notice) που είναι αναρτημένη σε αυτή, διέπονται και ρυθμίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων δηλ. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» ή GDPR όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται, τον οικείο εφαρμοστικό Ν. 4624/2019, τον Ν.3471/2006, Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών, όπως ισχύουν σήμερα.


β. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει (εάν δεν αντικατασταθεί από άλλη έγκυρη), χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής ή ερμηνείας των παρόντων όρων, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών (κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τυχόν δωσιδικίας).

8. Επικοινωνία

Διαχειρίστρια του site είναι η Ευαγγελία (Γκέλυ) Μαθαρίκου. Για κάθε διευκρίνιση, ερώτηση ή σχόλιο αναφορικά με το site οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται (i) μέσω e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή (ii) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Γουέμπστερ 14, Δ. Αθηναίων, Τ.Κ. 11742.