Πολιτική Απορρήτου

MATHARIKOU MODELS KIDS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

27.9.2021


Η ιστοσελίδα https://www.matharikoumodels.gr (ISO 27001-Certification), χάρη συντομίας site, τελεί υπό τη διαχείριση της Ευαγγελίας (Γκέλυ) Μαθαρίκου του Αλεξάνδρου (Γουέμπστερ 14, Δ. Αθηναίων, Τ.Κ. 11742, Α.Φ.Μ.: 040035829), για την ατομική επαγγελματική της δραστηριότητα με τον διακριτικό τίτλο «Διαφημιστικό Φροντιστήριο» όσο και για την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία « MATHARIKOU MODELS KIDS E. Μαθαρίκου Ε.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «MATHARIKOU MODELS», Πρακτορείο Μοντέλων και Υπηρεσίες Στήριξης διαφήμισης (Λάσκου 13, Δ. Φιλοθέης – Ψυχικού, ΤΚ15452, ΑΦΜ : 800790020). Χάρη συντομίας, αμφότερες οι επιχειρήσεις καλούνται MATHARIKOU MODELS.


Τα προσωπικά δεδομένα, ήτοι όλες οι πληροφορίες οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, τα οποία παρέχετε προαιρετικά και υποχρεωτικά όταν εισέρχεστε στο site ή κάνετε εγγραφή για διάφορες εφαρμογές σχετικές με υπηρεσίες που παρέχονται και οποιαδήποτε επιπλέον προσωπικά δεδομένα ζητηθούν σε μεταγενέστερα χρονικά στάδια, συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από εμάς, με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς επίσης και από παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των εκτελούντων την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


Η MATHARIKOU MODELS αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες του site της. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν επισκέπτεστε το site και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας, τις πληροφορίες που αναρτώνται, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας. Οι όροι αυτοί μπορεί να βελτιωθούν, να ενημερωθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ολοκληρωτικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή.
Η παρούσα Πολιτική (και κάθε ειδικός όρος επεξεργασίας δεδομένων που συμφωνείται σε κάθε συνεργασία, συναλλαγή) διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, χάρη συντομίας ΓΚΠΔ, τον Νόμο 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ), τον Ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η MATHARIKOU MODELS συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: gdpr@matharikoumodels.gr.

 

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πως.


Το site μας έχει ενημερωτικό περιεχόμενο για τις παρεχόμενες εκ μέρους μας υπηρεσίες σε μοντέλα και σε επιχειρήσεις διαφήμισης, δημόσιων θεαμάτων, παραγωγής, casting, δεν απαιτεί από τον επισκέπτη/ χρήστη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στο site μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:


• η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
• ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
• οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας,
• η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
• βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
• πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, webbeacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies).

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο site, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

 

Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας:

Επικοινωνία.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης θέλει να επικοινωνήσει με τη MATHARIKOU MODELS, είτε:
α. με email στο info@matharikoumodels.gr παρέχοντας όσα δεδομένα ο ίδιος επιθυμεί είτε
β. με την εφαρμογή https://www.matharikoumodels.gr/gr/become-a-model.html παρέχοντας:
• ονοματεπώνυμο,
• περιοχή,
• στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email),
• ηλικία, φωτογραφία ή και video.

Προωθητικές ενέργειες.

Στα πλαίσια προηγούμενης συνεργασίας, συναλλαγής σας με τη MATHARIKOU MODELS και κατόπιν ρητής συγκαταθέσεώς σας, ενδέχεται από καιρό σε καιρό να σας αποστείλουμε στο email που μας έχετε γνωστοποιήσει ή να σας καλέσουμε και να αποστείλουμε μηνύματα στον αριθμό τηλεφώνου σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για νέα και εκδηλώσεις. Χρησιμοποιώντας το παρόν site και με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί συγκατάθεσης για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις ή οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε τη διακοπή αυτών, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσετε άμεσα στo info@matharikoumodels.gr. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.
Μπορεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από διάφορες πηγές, μέσω του site, των κοινωνικών μέσων και των καναλιών εμπορικών σημάτων, ενδεικτικά, instagram, facebook, youtube, χρησιμοποιώντας τα απολύτως αναγκαία δεδομένα (εικόνα, φωνή, ερμηνεία).

Ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο.

Επιπλέον, η MATHARIKOU MODELS, κατόπιν ενημέρωσης και με τη ρητή συγκατάθεση των νόμιμων εκπροσώπων των ανήλικων μοντέλων αλλά και των ιδίων των μοντέλων, προβαίνουν στην επεξεργασία δημοσιευμένων δεδομένων (φωτογραφικών και οπτικοακουστικών) τα οποία λαμβάνουν από τρίτους, πελάτες, επιχειρήσεις διαφήμισης, δημόσιων θεαμάτων, παραγωγής, casting. Έχετε τη δυνατότητα να προβείτε ελεύθερα σε ανάκληση όλων ή οποιασδήποτε από τις ανωτέρω συγκαταθέσεις σας ανά πάσα στιγμή, οπότε οι φωτογραφίες και τα βίντεο όπου απεικονίζεται μόνο o ανήλικος που εκπροσωπείτε θα διαγράφονται. Επίσης, σε περίπτωση φωτογραφιών/βίντεο όπου απεικονίζονται περισσότεροι ανήλικοι ενδεχόμενη άρνησή σας να συγκατατεθείτε στην εμφάνιση του ανήλικου που εκπροσωπείτε ή η εκ των υστέρων ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν συνεπάγεται τη μη λήψη – ή αντίστοιχα την καταστροφή – των φωτογραφιών/βίντεο, αλλά τη θόλωση μόνο της εικόνας του συγκεκριμένου ανηλίκου (πρόσωπο και σώμα)ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμο.

Για τη στατιστική ανάλυση:

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται το site από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του site, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι, παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους από τη MATHARIKOU MODELS για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλειά τους. Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα, προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό, με σχετική ενημέρωση των νόμιμων εκπροσώπων ή και των γονέων του ανηλίκου. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα.

 

2. Σκοποί επεξεργασίας.


Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Για την επαλήθευση των στοιχείων σας από εμάς, όταν συνδέεστε στο site μας, στις εφαρμογές μας και στο wi-fi.
• Για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς (υπηρεσίες επιλογής, διαμόρφωσης profile, εύρεσης και πρότασης συνεργασιών, αντιπροσώπευσης, διαπραγμάτευσης, είσπραξης δικαιωμάτων σας/ αμοιβής).
• Για να εκπληρώσουμε νόμιμες υποχρεώσεις (σύναψη συμβάσεων, φορολογικές υποχρεώσεις).
• Για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.
• Για την υποστήριξη σκοπών πληροφορικής.
• Για την υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών.


3. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας δεδομένων.


Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων, σχετίζονται άμεσα με τον εκάστοτε επιδιωκόμενο σκοπό. Όταν τα δεδομένα σας συλλέγονται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, η επεξεργασία κρίνεται σύννομη στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασής μαζί σας και στη συγκατάθεση που παρέχεται για λογαριασμό των ανηλίκων. Η συλλογή των δεδομένων ταυτοποίησης σας είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς στηρίζεται στη συγκατάθεση σας. Παράλληλα, ανάλογα με τη φύση της επεξεργασίας, ενδέχεται αυτή να στηρίζεται και σε άλλες νόμιμες βάσεις του άρθρου 6 ΓΚΠΔ (π.χ. το έννομο συμφέρον μας) ή του άρθρου 9 όταν η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών (π.χ. ρητή συγκατάθεση στη περίπτωση που μοιραστείτε με εμάς δεδομένα υγείας του ανήλικου).

 

4. Πως και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.


Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που αφορούν εσάς και τους ανήλικους και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιούμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν καθιστούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους. Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μοιραζόμαστε τα δεδομένα με φυσικό, έγχαρτο αρχείο και ηλεκτρονικά με την χρήση κωδικών ασφαλείας πρόσβασης α. με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας, β. κατόπιν στοχευμένης επικοινωνίας μέσω mail με πελάτες, προμηθευτές μας (επιχειρήσεις διαφημιστικές, παραγωγής, casting κ.α.) και γ. μέσω του https://www.matharikoumodels.gr/gr/our-models.html με πελάτες με σταθερή πολυετή συνεργασία χορηγώντας κωδικούς ασφαλείας πρόσβασης ορισμένης χρονικής διάρκειας. Επιπλέον, δημοσιοποιούμε τα απολύτως αναγκαία δεδομένα (πρόσωπο, σώμα ή και ερμηνεία) στο κοινό με προωθητικές ενέργειες σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδεικτικά, instagram, facebook, youtube.


Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε άλλα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και εγγυήσεις ή με την υπογραφή ξεχωριστής συμφωνίας για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων (υπογραφή Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών).


Μπορεί να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κρατικούς φορείς ή / και Δικαστικές ή Ανεξάρτητες Αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.


Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:


• Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν κοινοποιούμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε τρίτα μέρη.
• Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τo site, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, επεξεργασία δεδομένων και διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
• Μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς στην περίπτωση που η MATHARIKOU MODELS εξαγοραστεί από ή συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία ή λάβει χώρα μια παρόμοια επιχειρηματική συναλλαγή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή τo site μας θα σας ενημερώσει τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση ή αποστέλλοντας σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει, προτού οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταβιβασθούν και υπαχθούν εν γένει σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης του site μας ή εάν απαιτείται από τον νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.
• Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε κατωτέρω στην ενότητα «Cookies». Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, εσείς μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, εγγυάστε ότι τους έχετε ενημερώσει για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα.


5. Σύνδεση- linking με άλλες σελίδες.


Τα άρθρα και μηνύματα που εμφανίζονται στο site μας περιλαμβάνουν συνδέσεις (Links) σε άλλες ιστοσελίδες. Οι προηγούμενες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για το site μας. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με περιεχόμενα ιστοσελίδων τρίτων, που παρέχονται μέσω Links και προβάλλονται με ιδιαίτερο τρόπο δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν τα υιοθετούμε. Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων, καθώς και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών τους, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους.


6. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων.


Η MATHARIKOU MODELS θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ή την τήρηση των ισχυόντων νόμων ή συμφωνίες περιορισμού ή όρους της παρούσας Πολιτικής. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για διάστημα έως 12 μηνών και στη συνέχεια θα μπορούν να αποθηκεύονται σε μη αναγνωρίσιμη συνοπτική μορφή. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εξυπηρέτηση κάποιου αιτήματός σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών και μάρκετινγκ, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και να αιτηθείτε να μην λαμβάνεται πια διαφημιστικά μηνύματά μας.


7. Ασφάλεια δεδομένων.


Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία, από μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ISO 27001-Certification). Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επειδή η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον διαδικτυακό τόπο πελάτη, προμηθευτή.


Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν οι τρίτοι, παρά τις έγγραφες συμβάσεις που συνάπτουμε.
Η ασφάλεια των πληροφοριών σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Στις περιπτώσεις που σας έχουμε δώσει ή που εσείς έχετε επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στις υπηρεσίες μέσω του site μας ή / και των εφαρμογών μας, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτού του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητάμε να μην μοιραστείτε τον κωδικό σας με κανέναν άλλο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα την ασφαλή χρήση του site μας ή των εφαρμογών μας. Σας συνιστούμε να μην συμπεριλαμβάνετε καθόλου εμπιστευτικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την δική σας προστασία οι απαντήσεις μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς δεν θα περιλαμβάνουν καμία εμπιστευτική πληροφορία. Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών που παρέχουν διαδραστικές δραστηριότητες, προσθήκες ή λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. για να σας επιτρέψουν να συνδεθείτε στο Facebook ή στο Google για να βρουν φίλους που θα προσθέσουν ως συνδέσεις ή για "Like” σε μια σελίδα) ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες μεθόδους (π.χ. webbeacons) για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του site και των εφαρμογών μας. Η χρήση αυτών των πληροφοριών από τρίτους εξαρτάται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του κοινωνικού δικτύου, κάτι που σας παροτρύνουμε να εξετάσετε προσεκτικά. Τέτοια τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα cookies ή άλλες μεθόδους παρακολούθησης για δικούς τους σκοπούς, συσχετίζοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του site μας με οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία που μπορεί να έχουν. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες αναλυτικών στοιχείων από κοινωνικά δίκτυα που θα μας βοηθήσουν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα του περιεχομένου και των διαφημίσεών μας στα κοινωνικά δίκτυα (π.χ., εμφανίσεις και κλικ).

8. Δικαιώματα.


Υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Γκέλυ Μαθαρίκου, email: gdpr@matharikoumodels.gr, τηλ. επικοινωνίας: 2109219653, διεύθυνση αλληλογραφίας Γουέμπστερ 14, Δ. Αθηναίων, Τ.Κ. 11742, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:
το δικαίωμα πρόσβασης, να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
το δικαίωμα διόρθωσης, να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,
το δικαίωμα φορητότητας, να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,
το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.


Η MATHARIKOU MODELS KIDS διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

9.COOKIES

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε.

Eίναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του GooglePlayStore. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.
Η χρήση των cookies διευκολύνει το site μας να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. Προκειμένου να σας παρέχουμε τις διάφορες υπηρεσίες μας, η επιχείρηση μας και οι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν δεδομένα κίνησης, τη διεύθυνση IP, το λογισμικό της συσκευής σας, το είδος του διακομιστή που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα (όπως για παράδειγμα την ημέρα και ώρα της σύνδεσης και της αποσύνδεσης) που δημιουργούνται κατά τη χρήση από εσάς τoυ site.


Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του site μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε.

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). Το site μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies.

1. Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του site μας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του site μας. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στο site μας να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

2.Cookies Επιδόσεων Google Analytics:

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site μας, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων του site μας.

3. Search Console:

Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την ορθή λειτουργία και την τυχόν ύπαρξη λαθών στο site μας, όπως για παράδειγμα εάν κάποιος χρήστης αναζητά μία παλαιότερη έκδοση αυτού ή εάν έχει γίνει παραβίαση κάποιων αρχείων.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;

Μπορείτε να ρυθμίσετε το λογισμικό πλοήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείει όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie, παρόλα αυτά όμως μερικές λειτουργίες ή υπηρεσίες του site μπορεί να μην λειτουργούν σωστά χωρίς τα cookies. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στο http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.AboutCookies.org.


10. Επικοινωνία.


Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες της MATHARIKOU MODELS, μπορείτε να επικοινωνείτε με στο email: info@matharikoumodels.gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Γουέμπστερ 14, Δ. Αθηναίων, Τ.Κ. 11742.


11.Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.


Η MATHARIKOU MODELS διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του site μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ δεσμευόμαστε να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής ή ερμηνείας των παρόντων όρων, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών (κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τυχόν δωσιδικίας).